Design jouw toekomst met ons! Ontdek onze vacatures.

Multidisciplinaire kennisuitwisseling

4-daags live symposium voor ISDF

1.300
Deelnemers
Live
Vorm
3,5 dagen
Duur
Den Haag
Locatie

Aanleiding

Het Internationale Symposium over de Diabetische Voet wordt iedere vier jaar gehouden en is het grootste en meest invloedrijke platform wereldwijd om kennis uit te wisselen over voetafwijkingen als gevolg van diabetes. Wat het symposium vooral bijzonder maakt, is dat er onderzoekers, wetenschappers, artsen, chirurgen, verpleegsters en beleidsmakers van over de hele wereld op af komen. Deelname aan dit 4-daagse event geeft hun de mogelijkheid om de laatste wetenschappelijke inzichten én praktijkkennis uit te wisselen om zo uiteindelijke te kunnen bijdragen aan het doel van ISDF: het voorkomen van iedere vorm van amputatie als gevolg van diabetes. Congress by design werd als langjarige partner opnieuw voor de organisatie van deze 9de editie gevraagd. Het vond in mei 2023 plaats in het World Forum in Den Haag.

By design

De opstart van ISDF begon tijdens Covid en de grootste uitdaging was om de onzekerheden over budget, aantal deelnemers en of het symposium überhaupt door kon gaan, het hoofd te bieden. Daarom hebben we extra aandacht besteed aan het financieel management door het budget goed te monitoren en waar mogelijk besparingen en optimalisaties door te voeren. Ook hebben we de mogelijkheid verkend om een hybride variant van het symposium te organiseren, hoewel de organisatie vooral een voorstander was van een live event, omdat dit multidisciplinaire kennisuitwisseling vergemakkelijkt. Gelukkig kon het ook in die vorm doorgaan. Met het oog op de zeer diverse doelgroep, ontwikkelden we een programma dat bestond uit een plenair gedeelte en 29 verschillende workshops, die vooral ingingen op het behandelen en verzorgen van een diabetische voet in de praktijk. Nieuw was het onderdeel ‘Groen ontmoet Grijs’, waarbij jonge wetenschappers 1-op-1 in gesprek konden gaan met een senior expert.

Resultaat

Ondanks de onzekere start, waren er 80 landen en 1.300 deelnemers aanwezig tijdens het symposium. We zijn er met elkaar in geslaagd om wederom een programma te ontwikkelen dat relevant en interessant was voor zo’n uiteenlopende groep mensen. Dat werd nog versterkt tijdens de sociale events, een vip-diner en een symposium diner, waarbij de genodigden ook informeel contact konden leggen met nieuwe en bekende mensen. Tijdens het event vond er iedere ochtend een korte briefing plaats met ons projectteam en het lokale organisatie comité van ISDF. Daarin namen we kort de inzichten van de vorige dag door en keken we wat we nog konden verbeteren voor de nieuwe symposiumdag. Omdat we alles zeer gedegen hadden voorbereid, verliep de uitvoering vlekkeloos. Dat bleek helemaal toen de projectleider onverwacht vervangen moest worden door een calamiteit. De anderen pakten het naadloos over. Een sterk staaltje teamwork.

JAF ISDF23 098
JAF ISDF23 109
JAF ISDF23 129