Design jouw toekomst met ons! Ontdek onze vacatures.

Inzichten uitwisselen over alcohol, drugs en verkeersveiligheid

4-daagse live conferentie voor ICADTS 2022

Aanleiding

De International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety Conference (ICADTS) vindt al 65 jaar eens in de drie jaar plaats. Het congres stond oorspronkelijk gepland voor 2020, maar werd door COVID verschoven naar 2022, omdat het zo’n belangrijk platform is voor kennisuitwisseling en netwerken. De conferentie brengt namelijk een brede range experts samen uit volksgezondheid, verkeersveiligheid, verkeers- en vervoerspsychologie, recht, geneeskunde, economie, wetshandhaving, openbaar beleid, onderwijs, toxicologie, forensische wetenschap en revalidatie.

349
Deelnemers
Live
Vorm
4 dagen
Duur
Rotterdam
Locatie

By design

De Nederlandse tak van ICADTS was verantwoordelijk voor de organisatie van deze editie, die van 28 tot 31 augustus 2022 plaatsvond in Rotterdam. Wij zijn door het bureau ingehuurd als PCO voor de logistieke organisatie en onsite management, deelnemersregistratie, abstract management, exhibition management, support bij faculty management en inzet van onze congres app. We zorgden ervoor dat er dagelijks een plenaire sessie met een keynote spreker was, hebben 30 parallelle sessies vormgegeven en de expositieruimte voor standhouders ingericht. Om ruimte te geven aan netwerken en kennis delen op een informele manier, was er een uitgebreid sociaal programma. Dat begon met een welkomstreceptie in het stadhuis in aanwezigheid van de locoburgemeester, gevolgd door een diner waarbij awards werden uitgereikt, en een excursie naar het pittoreske Delfshaven.

Resultaat

Mede door COVID bleef het lang spannend of het congres daadwerkelijk kon plaatsvinden en in hoeverre deelnemers te maken zouden krijgen met inreisbeperkingen. Desondanks werd de conferentie goed bezocht. Het bood een podium om nieuwe opsporingstechnologie te presenteren en detectors die kunnen scannen of er in een auto alcohol aanwezig is. Ook werden factsheets gedeeld over de gevolgen van cannabis in het verkeer en ideeën uitgewisseld over de focus van ICADTS werkgroepen voor de komende jaren. Zowel het LOC als de International Board kijken terug op een zeer geslaagd congres. De volgende bijeenkomst vindt plaats in 2025 in Portugal.

“Namens het hele ICADTS Bestuur wil ik jullie bedanken voor het organiseren van T2022. Het was een doorslaand succes! Ik heb alleen maar positieve feedback gehoord en het was zonder meer een van de beste conferenties die ik zelf heb bijgewoond.” – James C. Fell, president ICADTS Bestuur

HT202208280034
HT202208290029
HT202208280005