Communicatie in een veranderende wereld

Online wereldcongres 2021 voor AILA

Aanleiding

Het AILA-congres voor Applied Linguistics vindt iedere drie jaar plaats. Het is het grootste ontmoetingsplatform voor toegepast taalonderzoek en brengt zo’n 2.000 mensen samen. Zes dagen lang worden de laatste inzichten op het gebied van toegepaste linguïstiek met elkaar gedeeld en verkend. De congreslocatie wisselt per keer om het internationale karakter van AILA te onderstrepen. Om het congres in Nederland te hosten, heeft Groningen Congres Bureau, tegenwoordig Congress by design, in 2017 het bidproces voorbereid en gewonnen, zodat het congres in 2021 in Groningen kon plaatsvinden.

2.300+
Deelnemers
84
Aantal nationaliteiten
6 dagen
Duur
Online
Vorm

By design

Anders dan in voorgaande edities stelden wij voor om het congres te organiseren met aparte symposia, waarbij zo’n 250 symposiumorganisatoren medeverantwoordelijk werden voor hun Call for Papers, het programma en het voorzitterschap. Dat pakte goed uit en zorgde voor een hoge mate van commitment van de vele sprekers en betrokkenen. Oorspronkelijk zou het AILA-congres in 2020 plaatsvinden als live event, maar door de pandemie werd het uitgesteld naar 2021 om uiteindelijk volledig online plaats te vinden. Om de deelnemers toch iets van de stad Groningen en het gastland te laten zien en ervaren, hebben we de AILA-commissie voor hun introductiepraatje gefilmd terwijl ze door de stad liepen.

Resultaat

AILA 2021 was het eerste online congres voor deze associatie en meteen een groot succes. Het aantal deelnemers overtrof de verwachtingen en het kwam in de evaluatie naar voren als waardevol platform voor kennisdeling. De nieuwe congresopzet met meer eigenaarschap van de verschillende sprekers heeft daar zeker aan bijgedragen. Ook de lagere toegangsprijs voor onderzoekers uit ontwikkelingslanden, werkte drempelverlagend en heeft bijgedragen aan nieuwe vormen van communicatie in een veranderende wereld. Het volgende AILA congres vindt in 2023 plaats in Lyon als hybride conferentie, waarbij geput zal worden uit de ervaringen en inzichten van dit online congres.


Bekijk hier de aftermovie

AILA 4
AILA 5
AILA 6