Design jouw toekomst met ons! Ontdek onze vacatures.


Duurzame Toekomst Vormgeven met Congress by Design

Press
08/12/2023

Bij Congress by design gaat het niet alleen om het organiseren van congressen, maar om de kracht van kennisdeling in te zetten voor een betere toekomst. Vandaag bewuste keuzes maken voor een duurzame morgen. Ontdek hoe hun eigen CO2-calculator en duurzaamheidschecklist hen onderscheiden in de internationale congresbranche.

Congress by design, Leading Congress Designer, zet een grote stap vooruit in de duurzaamheidsbeweging. Met een heldere langetermijnvisie richt het bedrijf zich op het klimaatneutraal maken van hun congressen vóór 2030. Een sleutelonderdeel van deze visie is de ontwikkeling van een eigen CO2-calculator en een uitgebreide duurzaamheidschecklist.

Groene berekeningen met de CO2-calculator
De CO2-calculator, ontwikkeld in samenwerking met Klimaatplein.com, biedt een overzicht van de CO2-uitstoot van congressen. Deze tool helpt opdrachtgevers bewust te worden van duurzamere keuzes van hun congressen. Deze aanpak is niet alleen een gamechanger voor de sector, maar creëert ook een groter bewustzijn over de milieu-impact van congresactiviteiten. Benieuwd naar hun CO2-calculator? Test hem uit via deze link.

Scoren voor duuzaamheid
De duurzaamheidschecklist van Congress by design is een ander essentieel hulpmiddel dat dient als sturingselement voor elk congres. Deze checklist stimuleert gesprekken over duurzaamheid, waarbij alle duurzame aspecten van een congres - van locatiekeuze en catering tot legacy - worden beoordeeld. Het helpt Congress by design de duurzame mogelijkheden van elk congres nauwkeurig in kaart brengen en duurzame keuzes maken die verder gaan dan de industrienormen. Al deze keuzes worden weergegeven in een rapportage.

Congress by design benadrukt dat er in de discussie over duurzaamheid geen absolute ‘goede’ of ‘foute’ keuzes bestaan. Elke stap richting duurzaamheid, hoe klein ook, is een stap in de goede richting. Deze benadering opent deuren voor een goed gesprek.

Future by design
Door deze initiatieven onderscheidt Congress by design zich als een pionier in de internationale congresindustrie. In de toekomst wil Congress by design bij ieder congres gebruik maken van de duurzaamheidschecklist en de CO2-calculator om elke opdrachtgever te adviseren en weloverwogen keuzes te laten maken. Hun toewijding aan duurzaamheid gaat verder dan woorden; het is een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering; Future by design.

Volg Congress by design op LinkedIn om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.