Design jouw toekomst met ons! Ontdek onze vacatures.


Groningen Congres Bureau gaat op in Congress by design

Interview
22/05/2022

Stichting Groningen Congres Bureau (GCB) gaat verder als besloten vennootschap en maakt sinds 1 juli 2021 deel uit van Congress by design (Cbd). Een logische stap, die zorgt voor verdere professionalisering van de congresfunctie in Groningen. Met de verhuizing naar het Zernikepark bevindt GCB zich bovendien middenin het hart van de wetenschappelijke wereld. Beide ontwikkelingen geven aan waar de kracht van GCB ligt: lokale kennis en ervaring met het organiseren van wetenschappelijke congressen, die worden versterkt door de expertise en het internationale netwerk van Cbd.

Het team van GCB gaat weliswaar verder onder de vlag van Cbd, maar blijft gehuisvest in Groningen. De verhuizing naar het universiteitspark is sinds februari een feit. Daarmee bevindt het bureau zich dichtbij belangrijke opdrachtgevers als RUG en UMCG, maar ook in de buurt van startups in de digitale wereld. Sandra Mulder, accountmanager en aanspreekpunt voor Groningen, zegt: “De kracht van GCB blijft behouden, met waardevolle lokale connecties en stakeholders. Tegelijkertijd profiteren wij en onze opdrachtgevers van het bredere netwerk én de kennis van Cbd.”


Aantrekkelijke congresstad
“We bundelen onze krachten”, vervolgt Niels Fundter, managing director van Cbd. “Het aantrekkelijk maken van de stad Groningen, mede door het binnenhalen van meer congressen die aansluiten op de vijf kernsectoren van de stad, is iets waar Cbd en GCB heel goed aan kunnen bijdragen. Onze kennis van de internationale associatiemarkt en ervaring met congreswerving versterken de lokale kennis die GCB heeft. In het verlengde daarvan verkennen GCB en Groningen Conventions op dit moment hoe zij nieuw leven in de Groningen Congres Alliantie kunnen blazen. Die is opgericht om Groningen uit te laten groeien tot een van dé Nederlandse congressteden.”

Kansen voor meeting design
Het ‘by design’-aspect zal daarbij de komende maanden meer aandacht krijgen. Zo is het voltallige team van Cbd en GCB momenteel bezig met een training op het gebied van meeting design. Het sluit aan bij de ontwikkeling om hybride werkvormen ook post-Covid te blijven integreren in congressen. “De coronapandemie heeft ons laten zien waar kansen liggen om de congreswereld nog beter van dienst te zijn”, stelt Mulder. “Dat doen we met een flexibele en duurzame aanpak, die aanspreekt, verbindt én bijdraagt aan maatschappelijke en wetenschappelijke vooruitgang. Impact maken begint met kennis delen. Dat staat centraal in onze interne organisatie en in de samenwerking met onze opdrachtgevers en partners.”

"De coronapandemie heeft ons laten zien waar kansen liggen om de congreswereld nog beter van dienst te zijn".