Design jouw toekomst met ons! Ontdek onze vacatures.


Congress by design maakt zich klaar voor de toekomst

22/03/2022

Sinds 1 januari 2022 is het management van Congress by design (Cbd) veranderd. Niels Fundter is aangesteld als Managing Director en Maureen de Graauw als Operations Director. Zij hebben het stokje overgenomen van oprichter en voormalig eigenaar Nicolette van Erven, die daarmee ruimte maakt voor de nieuwe generatie. Zij blijft als adviseur bij Cbd betrokken en onderhoudt als bestuurslid van IAPCO (International Association of Professional Conference Organisers) ook de contacten met het internationale netwerk. De wisseling van de wacht is ingegeven door de veranderingen in de markt en de toetreding van Cbd tot de GMI Groep.


Strategische rol als congresadviseur
De afgelopen twee jaar hebben een aanpassing van de hele wereld gevraagd en vooral een verschuiving betekend voor de congressector. “Hybride werken is de nieuwe norm geworden en dat vindt ook zijn weerslag in de manier waarop we congressen organiseren”, stelt Niels Fundter. “Met een internationaal gezelschap van wetenschappers live bij elkaar komen om kennis te delen, is geen vanzelfsprekendheid meer. Veel vaker gaat het om een hybride vorm met live en online elementen of een volledig online congres. Van ons als PCO vraagt dat om een nieuwe manier van werken, die nog meer draait om partnerschap en waarbij we invulling geven aan onze rol als congresadviseur.”

Focus op wat wél kan
“De ervaringen die we de afgelopen tijd hebben opgedaan, zijn gerijpt tot inzichten en komen nu samen in een meer strategische benadering”, vervolgt Maureen de Graauw. “Dat geeft verdieping aan ons vak en levert vooral meerwaarde op voor de associaties, corporates en overheden voor en met wie we samenwerken. Een congres organiseren is vaak een langjarig proces, waarbij we van begin tot eind samen optrekken. Beperkende maatregelen op het gebied van reizen en bijeenkomen, zorgen voor onzekerheid, waardoor vooruitkijken vaak lastig is. Dat vraagt flexibiliteit van alle partijen. Vanuit onze expertise kunnen we de beslissingen die daarmee gepaard gaan in verschillende fasen van een project inzichtelijk maken en daarin adviseren. De focus komt daarbij te liggen op wat wél kan. Dat zorgt voor rust, vertrouwen en nieuwe inspiratie.”

Live, online en hybride
“Sinds 1 september maakt Congress by design deel uit van de GMI Groep”, vertelt Fundter. “Een communicatiecollectief uit Voorschoten, die daarnaast uit evenementenbureau Obsession en virtueel eventplatform Squares bestaat. Samen hebben de bedrijven meer dan vijftig jaar kennis en ervaring in huis om live, online en hybride congressen te bedenken en organiseren. Ik ben benieuwd op welke manieren we elkaar gaan versterken.”